Skip to main content

Odtrucia Organizmu

Odtrucia czyli detoks organizmu (z ang. detoxification: usuwanie toksyn) - potoczna nazwa sposobu leczenia fizycznych objawów uzależnienia, pojawiających się po odstawieniu substancji, od której dana osoba jest uzależniona lub której nadużywa. Odtrucie detoksykacyjne jest używane w przypadkach, w których pacjent ma duże trudności z odstawieniem używki samodzielnie, z uwagi na intensywność odczuwanych dolegliwości. Połączony z farmakoterapią i pomocą psychologiczną minimalizuje skutek odstawienny. Dowiedz się więcej o odtruciu organizmu w ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7

Kompleksowe odtrucie organizmu po środkach psychotropowych i odurzających jest pierwszym etapem w odwykowym leczeniu uzależnień. detoks organizmu to proces trwający z reguły 3-14 dni, a w przypadku wielu leków psychotropowych, nasennych i opiatów nawet kilka miesięcy. Niezależnie od substancji, detoks organizmu w Prywatnym Ośrodku NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 przeprowadzany jest pod kontrolą lekarzy i personelu medycznego.

Odtrucia organizmu i przerywanie ciągu, polegają na oczyszczeniu organizmu z toksyn, uzupełnieniu niedoboru w składnikach odżywczych. Natomiast w ramach terapii farmakologicznej podaje się też preparaty, które mają działanie uspokajające i stabilizujące funkcje organizmu tym samym redukujące nieprzyjemne objawy zespołu abstynencyjnego. Odtrucie ma więc na celu przede wszystkim wzmocnienie i regeneracje organizmu po długotrwałym nadużywaniu środków odurzających takich jak alkohol i narkotyki czy też  substancji psychoaktywnych jakimi są leki, oraz eliminacje objawów odstawiennych. Dlatego istotnym elementem oferowanych przez nasz ośrodek odtruć, jest zapewnienie Tobie bezpieczeństwa podczas całej procedury medycznej i gwarancja całodobowej opieki medycznej. Gdyż przerywanie ciągu nawet kilku dniowego może stanowić dla Ciebie zagrożenie zdrowia i życia.

Po odstawieniu substancji psychoaktywnej pojawia się u pajcenta zespół odstawienny zwany inaczej abstynencyjnym, w którym mogą wystąpić następujące objawy: drżenie języka, powiek i wyciągniętych rąk, pocenie się, mdłości, nudności lub wymioty, tachykardia lub podwyższone ciśnienie tętnicze, pobudzenie psychoruchowe, bóle głowy, bezsenność, złe samopoczucie lub osłabienie, przemijające omamy lub iluzje wzrokowe, dotykowe lub słuchowe.

Jest to okres niezwykle niebezpieczny i nieprzyjemny. Dotyka przede wszystkim sfery fizycznej, ale przekłada się również na funkcjonowanie psychiczne danej osoby. Najczęstszymi objawami natury psychicznej są: obniżenie nastroju, stany depresyjnymi, stany lękowe, myśli samobójcze. Dlatego tak ważna jest stała opieka medyczna i terapeutyczna podczas odtruć organizmu po alkoholu, narkotykach i lekach. Przy długotrwałych ciągach odstawienie substancji „samemu” jest prawie niemożliwe, gdyż może zagrażać życiu i zdrowiu.

Odtrucie organiazmu po alkoholu, narkotykach i lekach polega na wyprowadzeniu substancji z krwiobiegu pacjenta poprzez przetoczenie płynów (kroplówka). W trakcie odtrucia organizmu po środkach psychoaktywnych i odużających podawane są preparaty i leki, dzięki którym redukowane są lub całkowicie likwidowane przykre objawy zespołu odstawienia substancji, oraz dzięki którym organizm regeneruje się, uzupełnia pierwiastki i następuje odbudowa narządów wewnętrznych.

Detoks organizmu pozwala na przerwanie ciągu, co jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia dalszej terapii uzależnień.

Odtrucie organizmu Jest to pierwszy, ważny krok w kierunku pokonania nałogu. Po przebyciu detoksu samopoczucie pacjenta polepsza się, staje się możliwe normalne funkcjonowanie. Choć odtrucie organizmu samo w sobie nie leczy uzależnienia, umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii.

Detoks organizmu - czas trwania oraz forma detoksykacji różni się w zależności od: substancji, stopnia zatrucia organizmu, długości trwania ciągu, ogólnego stanu pacjenta. W naszym ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 każdorazowo przed przystąpieniem do odtrucia przeprowadzany jest wywiad medyczny, w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań, schorzeń, problemów zdrowotnych, które należy wziąć pod uwagę w trakcie procedur medycznych. Wykonujemy również podstawowe badania krwi i moczu w celu ustalenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Ośrodek Detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 oferuje Państwu opiekę lekarza i całodobową opiekę pielęgniarską zapewniającą bezpieczeństwo i skuteczność odtrucia. Dodatkowo w trakcie detoksykacji pacjent jest również pod opieką terapeuty, prowadzone są wstępne konsultacje wspierające i motywujące do podjęcia dalszej terapii uzależnień.

| dr Adam Płuciennik | Odtrucia Organizmu - Detoks Warszawa
| dr Adam Płuciennik | Odtrucia Organizmu - Detoks Warszawa

W naszym ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 przeprowadzamy bezpiecznie i skutecznie detoks po narkotykowy i przerywanie ciągu narkotykowego. Zabieg detoksykacji organizmu zatrutego substancjami toksycznymi jakimi są narkotyki oraz dopalacze - przeprowadzamy pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniarską. Podczas pobytu w ośrodku każdy Pacjent jest dokładnie badany, zarówno pod kątem stopnia zatrucia organizmu toksynami jak i występowania chorób współistniejących. Szczegółowa ocena stanu zdrowia Pacjenta pozwala nam na właściwe zastosowanie leków niezbędnych przy odtruciu, a tym samym daje nam gwarancję iż detoks po narkotykowy będzie przebiegać bez komplikacji.

| dr Adam Płuciennik | Odtrucia Organizmu - Detoks Warszawa
Detoks Narkotykowy - odtrucia po narkotykach 24h/7 Warszawa - Sprawdzony odwyk narkotykowy - Detoks ponarkotykowy Ośrodek NZOZ Detoks Warszawa
| dr Adam Płuciennik | Odtrucia Organizmu - Detoks Warszawa
| dr Adam Płuciennik | Odtrucia Organizmu - Detoks Warszawa
Detoks po dapalaczach, bezpieczne odtrucia po dopalaczach - Ośrodek Detoksykacji i Odtrucia NZOZ Detoks Warszawa 24h/7

Detoks Alkoholowy

Jeśli Twój bliski – pije nałogowo lub ciągami, z czasem może doprowadzić do tak dalece zaawansowanego zatrucia organizmu alkoholem, na tyle poważnego że udzielenie mu pomocy w warunkach domowych stanie się niemożliwe...

+ odtrucia po alkoholu

Detoks Narkotykowy

Zabieg detoksykacji organizmu zatrutego substancjami toksycznymi jakimi są narkotyki przeprowadzamy pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniarską. Podczas detoksu każdy Pacjent jest badany, zarówno pod kątem stopnia zatrucia organizmu toksynami jak i występowania chorób współistniejących...

+ Detoks po narkotykach

Detoks Polekowy

Przeprowadzamy bezpieczny detoks lekowy. Proces odtrucia po lekach - detoks polekowy, po długotrwałym zażywaniu leków w postaci środków przeciw bólowych, nasennych czy psychotropowych, realizujemy w naszym ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa. Przy wsparciu naszych lekarzy specjalistów, pacjent dojdzie do równowagi psychiczno - fizycznej...

+ Detoks po lekach

Detoks po dopalaczach

Wykonujemy bezpieczną i skuteczną procedurę meduczną jaką są odtrucia po zażyciu dopalaczy. Zabieg detoksykacji organizmu zatrutego dopalaczami przeprowadzamy pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniars

+ Odtrucia dopalacze

    kontakt 24h/7