Skip to main content
Detoks Narkotykowy - odtrucia po narkotykach 24h/7 Warszawa - Sprawdzony odwyk narkotykowy - Detoks ponarkotykowy w Ośrodku Detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7

W naszym ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 przeprowadzamy bezpiecznie i skutecznie detoks po narkotykowy i przerywanie ciągu narkotykowego. Zabieg detoksykacji organizmu zatrutego substancjami toksycznymi jakimi są narkotyki oraz dopalacze - przeprowadzamy pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniarską. Podczas pobytu w ośrodku każdy Pacjent jest dokładnie badany, zarówno pod kątem stopnia zatrucia organizmu toksynami jak i występowania chorób współistniejących. Szczegółowa ocena stanu zdrowia Pacjenta pozwala nam na właściwe zastosowanie leków niezbędnych przy odtruciu, a tym samym daje nam gwarancję iż detoks po narkotykowy będzie przebiegać bez komplikacji.

Twoja decyzja o tym, aby podjąć leczenie odwykowe i zgłosić się na detoks po narkotykowy, nie należy do prostych. Czasami chęć poddania się odtruciu organizmu jest następstwem pewnych tragicznych wydarzeń, a niekiedy wynikiem podjęcia przez Ciebie świadomej walki z uzależnieniem od narkotyków. Detoks organizmu po narkotykach, który przeprowadzamy w Prywatnym Ośrodku Detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, to nasza propozycja dla tych osób, które nie mogą poradzić sobie z przerwaniem ciągu i chcą w sposób bezpieczny przestać ćpać a tym samym zażywać środki psychoaktywne. Niezmiernie cieszymy się z Twojej decyzji o podjęciu leczenia uzależnienia od narkotyków w postaci detoksu narkotykowego, w niniejszym artykule przedstawimy Tobie kilka faktów o naszym podejściu do bezpiecznego odtrucia organizmu po narkotykach.

Detoks narkotykowy czy odtrucie narkotykowe?

Detoks ponarkotykowy to popularnie występująca nazwa, detoksykacja - odtrucia czyli leczenie objawów zespołu odstawienia nazywanych również głodem narkotykowym. Objawy odstawienia pojawiają się u osób, które przewlekle przyjmowały lub nadużywały środki psychoaktywne, narkotyki twarde oraz miękkie, opiaty, heroinę. Należy zwrócić uwagę, że niektóre zespoły abstynencyjne przebiegają wyjątkowo intensywnie i w sposób nieprzewidywalny, mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta. Detoks po narkotykach przeprowadzony w ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 minimalizuje zagrożenia. Należy zwrócić uwagę na fakt iż na detoksykację po narkotykach w ośrodku powinni się zdecydować pacjenci u których poprzednie detoksy były powikłane, gdy występowały w ich trakcie drgawki, zaburzenia świadomości, psychozy. Pacjenci z chorobami towarzyszącymi uzależnieniu od narkotyków takimi jak schorzenia układu krążenia, choroby nerek, cukrzyca, wszelkie zaburzenia psychiczne. W trakcie odstawienia narkotyków większość chorób przewlekłych zaostrza się, szczególnie nasilone objawy zaburzeń układu wegetatywnego mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Między innymi z wymienionych wcześniej powodów, detoks po narkotykach musi być przeprowadzany w bezpiecznych warunkach ośrodka detoksykacji pod ścisłym nadzorem kadry medycznej.

W trakcie detoksu narkotykowego, na życzenie Pacjenta prowadzamy motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia od narkotyków i utrzymania abstynencji.

Detoks Narkotykowy - na czym polegają odtrucia narkotykowe?

Przewlekłe zażywanie narkotyków i ich nadużywanie a często nawet towarzyskie, prowadzi do szeregu niekorzystnych zmian w Twoim organizmie. Przede wszystkim gromadzą się w nim toksyny wynikłe z przemiany substancji psychoaktywnych w procesie metabolicznym organizmu. Przy zażywaniu narkotyków także dochodzi do zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu i zaburzeń pracy wielu narządów wewnętrznych - wątroby, nerek, trzustki i mózgu.

Detoks po narkotykach, skupia się przede wszystkim na redukcji nieprzyjemnych, często groźnych, fizycznych i psychicznych objawów związanych z odstawieniem szkodliwych substancji. Tym samym łagodzi poczucie konieczności ponownego przyjęcia narkotyków, przymusu brania czy tez głodu narkotykowego. Dla osób nadużywających i używających okazjonalnie łagodzi tak zwany zjazd.

Najważniejszym etapem detoksu po narkotykach jest leczenie objawowe, umożliwiające przetrwanie najtrudniejszego dla organizmu pacjenta okresu, mowa tutaj o efekcie zjazdu i poczuciu głodu narkotykowego. Każdy rodzaj narkotyków wymaga innej procedury detoksykacji. Każda substancja jest inna, każdy Pacjent ma inne objawy, ważne jest by procedury medyczne były dostosowane do zażytej przez pacjenta substancji, głębokości uzależnienia, okresu przyjmowania. Indywidualnie przeprowadzamy każde odtrucie organizmu zatrutego Narkotykami. Heroina, kokaina, metamfetamina, amfetamina, mefedron, THC, marihuana, haszysz, po odstawieniu tych środków organizm objawia zupełnie różne zespoły abstynencyjne, każdy z nich wymaga innego leczenia.

Podczas pobytu w ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 pacjent otrzymuje nie tylko kompleksowe wsparcie medyczne, ale też jest konsultowany przez psychologa i specjalistę terapii uzależnień. Staramy się wybrać optymalny dla niego program leczenia uzależnienia od narkotyków.

Detoks po narkotykach - jakie są etapy całego procesu przerywania ciągu i odtrucia?

Detoksykacja narkotykowa umożliwia przerwanie ciągu narkotykowego i redukcję zagrożenia zdrowia i życia pacjenta, łagodzenie przykrych objawów psychicznych i fizycznych zwanych głodem i zejściem. W naszym ośrodku detoksykacji gwarantujemy indywidualne podejście do schorzeń pacjenta i głębokości uzależnienia oraz substancji którą chce odstawić. Całą procedurę medyczną przeprowadzamy w komfortowych warunkach, przy zachowaniu dyskrecji, przez cały okres pobytu pacjent jest monitorowany przez personel medyczny.

Przyjęcie pacjenta do ośrodka detoksykacji po narkotykach

Podczas przyjęcia pacjenta do ośrodka przeprowadzamy wywiad medyczny obejmujący przebieg dotychczasowego kontaktu z narkotykami, występowanie innych schorzeń, przebytych urazów, operacji, dotychczasowego leczenia. Badanie podmiotowe pozwala nam dowiedzieć się więcej o długości ciągu, częstotliwości zażywania narkotyków oraz czasu borykania się z problemem. Wykonujemy również czynności medyczne przedmiotowe obejmujące badanie fizykalne, ocenę stanu somatycznego, narządów wewnętrznych, układu nerwowego, układu ruchu. Ustalenie występujących powikłań i chorób współistniejących do ewentualnego uzależnienia od narkotyków. Zaplanowanie i wykonanie w razie konieczności rozszerzonych badań laboratoryjnych i obrazowych. Ocenę stanu psychicznego pacjenta.

Planowanie oraz przebieg odtrucia po narkotykach i dalsze zalecenia zdrowotne

Po przeprowadzeniu wstępnych badań, informujemy Pacjenta o możliwych standardach leczenia, wynikających zagrożeniach oraz działaniach niepożądanych i skutkach podejmowanych kroków medycznych. Rekomendujemy optymalny sposób odtrucia opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, indywidualnie dobieramy metodykę odtrucia organizmu zatrutego narkotykami. Amfetamina, heroina, kokaina, metamfetamina, marihuana, haszysz, lsd, mefedron, po odstawieniu tych środków organizm wywołuje zupełnie różne zespoły abstynencyjne, każdy z nich wymaga innego leczenia. Decyzja o sposobie leczenia musi uzyskać akceptację pacjenta. Zawsze podkreślamy fakt iż pracujemy dla ratowania życia i zdrowia. Z tych powodów proces detoksykacji, wymaga stałego monitoringu, ewentualnych zmian dawek stosowanych leków, zmian sposobu detoksykacji. W wielu przypadkach okres detoksykacji może ulec przedłużeniu lub skróceniu. W naszym ośrodku detoksykacji, oferujemy pacjentom stałą opiekę lekarską oraz całodobową opiekę pielęgniarską, pozwalającą na bezpieczny i skuteczny detoks narkotykowy. Dla zapewnienia optymalnych warunków nasi Pacjenci mogą skorzystać z opieki terapeuty, prowadzącego konsultacje wspierające i motywujące do kontynuowania leczenia w postaci terapii uzależnienia od narkotyków. Ponad 99% pacjentów z sukcesem kończy detoks narkotykowy w naszym ośrodku detoksykacji. Każdy pacjent otrzymuje dokładne zalecenia dalszego leczenia w formie ustnej i pisemnej, na życzenie wystawiamy zwolnienia lekarskie.

Ile trwa detoks po narkotykach?

Czas trwania detoksu po narkotykach uzależniony jest od wielu czynników, wieku pacjenta, stanu zdrowia ogólnego i psychicznego, rodzaju substancji psychoaktywnej, okresu i wielkości przyjmowanych dawek narkotyków. Rodzaju osobowości, indywidualnej tolerancji na odstawienie narkotyków. Każdy pacjent wyznacza sobie też inne cele detoksu. Jednym zależy na szybkim ostawieniu z możliwie minimalnie odczuwalnymi objawami abstynencyjnymi. Inni po detoksie oczekują powrotu do pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego podane w naszym artykule okresy detoksu po narkotykach są uśrednione, zakładają przypadki bez powikłań i brak występowania u Pacjenta chorób współistniejących.

 • Detoksykacja osób uzależnionych od heroiny, kodeiny, opiatów medycznych - oxycodonu, tramadolu, morphiny i innych to z reguły okres 14-30 dni. Krótki okres nie koniecznie jest możliwy ze względu na charakterystykę substancji oraz stosowaną farmakoterapię, należy tutaj również wskazać na bardzo ciężkie objawy zespołu odstawienia. Okres pobytu ustalamy po przeprowadzeniu szczegółowego badania i kilkudniowej obserwacji pacjenta.
 • Pacjenci uzależnieni i nadużywający kokainę w większości kończyli detoksykację w czasie 7 dni. W przypadku kokainy detoksykacja posiada względne wskazania, jest zalecana osobom samotnym lub takim u których stwierdza się objawy psychotyczne. W przypadku kokainy nie występuje zależność fizjologiczna, więc objawy odstawienia dotyczą głownie zaburzeń psychicznych.
 • Amfetamina, metamfetamina, mefedron i speed wymagają z reguły detoksu 14 dniowego, ze względu na charakterystykę substancji oraz intensywność zażywania okres również dobierany jest indywidualnie. U pacjentów mających kontakt z tymi substancjami obserwujemy często zaburzenia psychotyczne, paranoidalne i prawie zawsze objawy depresji o znacznym nasileniu. W przypadku metamfetaminy i mefedronu przebieg odstawienia przypomina objawy odstawienia amfetaminy i kokainy jednak objawy są bardziej nasilone.
 • Odstawienie THC, gdy nie występują inne zaburzenia trwa najczęściej 7 dni. Osoby przewlekle przyjmujące THC doświadczają zaburzeń nastroju o charakterze depresji, apatii, abulii, mogą występować objawy psychotyczne, zaburzenia zachowania, emocji, dysforie, złe samopoczucie. Obserwujemy również somatyczne objawy odstawienia, przypominające odstawienie opiatów jednak o lżejszym nasileniu.
 • Przeprowadzamy również odtrucia organizmu od opiatów, oxycodonu, kodeiny, petydyny, DXM, oraz innych SPA: GBL, GHB, phenibut, w tych przypadkach okres odtrucia ustalamy po przeprowadzeniu szczegółowego badania pacjenta.

W przypadku wielu osób uzależnionych nagłe i całkowite odstawienie narkotyków okazuje się bardzo trudne. Przyzwyczajony do substancji psychoaktywnych organizm już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia abstynencji może zacząć bardzo gwałtownie reagować, dając nieprzyjemne dolegliwości, z których część może być nawet niebezpieczna dla zdrowia i życia. Do najczęściej występujących objawów tzw. Narkotykowego Zespołu Abstynencyjnego zaliczyć należy: bóle brzucha, wymioty, nudności, biegunka, bóle głowy, stany depresyjne i lękowe, bezsenność, uczucie niepokoju i rozdrażnienia, napady agresji, nadmierne poty, zaburzenia rytmu serca i poziomu ciśnienia krwi, drgawki, halucynacje, omdlenia, napady padaczkowe. Występowanie opisanych objawów zależy od stanu zdrowia pacjenta, ilości zażytych narkotyków, długości okresu brania, czy też stopnia zaawansowania uzależnienia od narkotyków.

Pragniemy zwrócić uwagę iż uzależnienia od środków psychoaktywnych między innymi narkotyków, często nie są jedynymi uzależnieniami z jakimi boryka się pacjent. Mechanizmy uzależnienia są bardzo złożone i coraz częściej notujemy przypadki uzależnienia mieszanego czyli pacjentów uzależnionych nie tylko od narkotyków ale równolegle uzależnionych od alkoholu i leków. Około 70% hospitalizacji w naszym ośrodku detoksykacji to właśnie takie złożone przypadki. Między innymi z tego powodu nasze podejście do świadczeń detoksu po substancjach psychoaktywnych jest kompleksowe i ukierunkowane nie tylko na łagodzenie zespołu abstynencyjnego ale również na leczenie chorób współistniejących do uzależnienia. 

Jako Prywatny Ośrodek Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, niesiemy skuteczną pomoc, niezależnie od substancji pod której wpływem się znajdujesz, niezależnie od pory dnia czy roku. Masz gwarantowaną kompleksową opiekę medyczną tym samym bezpieczne świadczenia odtruć organizmu po narkotykach, realizowane przez doświadczony zespół medyczny. Przyjmujemy i leczymy Pacjentów uzależnionych, nadużywających i biorących narkotyki tylko okazjonalnie, będących w każdym stanie, 7 dni w tygodniu 24h/dobę, gdyż obieramy zasadę, iż pracujemy dla ratowania życia i zdrowia, dlatego jako jedni z nielicznych przyjmiemy Cię do naszego ośrodka!

Detoks domowy po narkotykach, czy to dobry pomysł?

Dlaczego domowy detoks po narkotykach nie jest dobrym pomysłem? Czas wizyty do godziny, koszt dla pacjenta 300 - 1000 złotych za oględziny, wypisanie recepty, podłączenie kroplówki i właściwie koniec pracy dla kac doktorka - kawkę dopić, odliczyć gotóweczkę, pacjenta zostawić a jak coś to niech rodzina dzwoni po pogotowie. Straszne prawda? Ale tak wygląda świat odtruć domowych!

Domowe odtrucia narkotykowe są nieskuteczne a nawet groźne dla życia pacjentów. Osoba nadużywająca narkotyki będąca na zejściu jest niekrytyczna. Lęk przed odstawieniem narkotyków jest ogromny, podobnie jak przymus brania. Naturalne środowisko wyzwala i nasila emocje, w afekcie pacjent kończy racjonalnie myśleć. Przez te czynniki trudniej przerwać ciąg i leczenie objawów odstawienia w domu staje się niemożliwe.

Często się zdarza że Pacjenci już po opanowaniu pierwszych symptomów głodu, nie przestrzegają dalszych zaleceń, przyjmują wyższe dawki leków niż zalecane a nawet mieszają leki i narkotyki popijając alkoholem. Należy pamiętać że w przypadku zespołów abstynenckich zalecane leki to często substancje silnie działające, ich dawkowanie przez telefon czy poprzez "domowe oględziny" jest niedopuszczalne a detoks po narkotykach to leczenie objawowe, wymagające częstych zmian i stałej obserwacji Pacjenta. Tę trudną sytuację pacjenta i jego rodziny często wykorzystują osoby, które nie są w stanie pochwalić się ukończeniem studiów na dowolnym kierunku medycyny, spotkaliśmy na swej drodze zawodowej nawet panie salowe z warszawskich szpitali które przeprowadzały dyskretne odtrucia w domach. W Warszawie i innych polskich miastach i miasteczkach domowe detoksy narkotykowe oferują przeważnie osoby niekompetentne, gdyż często detoksy domowe oferowane są przez specjalistów takich jak - kierowcy karetki pogotowia, salowe, przy odrobinie szczęścia można  natrafić na ratownika medycznego lub 50 latka bez specjalizacji. Takie oferty domowych odtruć z dojazdem powinny być dla Państwa ostrzeżeniem.

Niektórzy specjaliści ds. kac kroplówek w domu pacjenta, byli już karani, byli pozbawieni prawa wykonywania zawodu, lecz nadal domowe detoksy i kac kroplówki są poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, a sam proceder trwa w najlepsze, jednych zamykają inni na ich miejsce się otwierają - głównie działają w szarej strefie medycyny bez ubezpieczenia, bez wpisu do rejestrów medycznych, bez jakichkolwiek uprawnień. Czy zaryzykujesz swoje życie i zdrowie, powierzając świadczenie medyczne takiej osobie?

Praktycznie co dziennie przyjmujemy do ośrodka detoksykacji pacjentów w stanie zagrożenia życia po nieudanym domowym detoksie narkotykowym. Pamiętać należy że detoksykacja w wyspecjalizowanym ośrodku detoksykacji minimalizuje objawy zespołu odstawienia ponad to leczy choroby współistniejące i zwiększa Twoje szanse na odstawienie narkotyków  ratując Twoje życie i zdrowie.

Jeśli ktoś proponuje Państwu super kroplówki jako remedium i dedykowany sposób detoksu po wszelkich narkotykach, oznacza to, że osoba ta nie ma żadnego pojęcia o odtruciu narkotykowym, chce tylko naciągnąć i narazić na utratę zdrowia i życia. W Internecie kac doktorki oferują kroplówki wzmacniające, uzupełniające, zawierające antyoksydanty, tak najczęściej piszą i wychwalają swoje sprawdzone mieszanki leków i witamin jako jedyną i wyjątkową kombinację środków medycznych oraz suplementów, pozwalających bardzo efektywnie i szybko odtruć organizm. Niedawno wyczytałem na jednej  ze stron pewnego "kroplówka kac doktorka", iż po jego kuracji każda osoba mająca problem z narkotykami poddana jego zabiegowi bardzo szybko odzyskuje pełnię sił. Są to osoby bez minimum wiedzy o leczeniu osób uzależnionych a ich działania to skrajna nieodpowiedzialność. Czy stać cię na takie ryzyko?

Detoks ponarkotykowy w bezpiecznych warunkach

Do naszego ośrodka detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 zapraszamy wszystkie osoby, które chcą przerwać ciąg narkotykowy i poddać się odtruciu po narkotykach w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Proces detoksu po narkotykach odbywa się u nas pod kontrolą specjalistów, którzy otaczają pacjentów opieką od samego początku, by cała procedura medyczna odbyła się w sposób bezpieczny oraz zakończyła się sukcesem w postaci wyeliminowania zespołu odstawienia i przywrócenia dobrego samopoczucia oraz świadomego myślenia.

Nasza pomoc medyczna koncentruje się na indywidualnym podejściu do pacjenta i obejmuje następujące działania: ocenę stanu zdrowia i stopnia zatrucia narkotykami – w razie konieczności przeprowadzamy szczegółowe badania diagnostyczne, aby rozpoznać czynniki ryzyka wystąpienia powikłań detoksu, badanie kondycji psychicznej. W celu zapewnienia pełnego komfortu zapewniamy również pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Dzięki całodobowej opiece medycznej zapewniamy zastosowanie bezpiecznych środków farmakologicznych, podawanie leków łagodzących fizyczne i psychiczne objawy zespołu odstawienia, nawadnianie organizmu i odżywianie odpowiednią dietą, uzupełnianie elektrolitów oraz witamin przyśpieszających regenerację organizmu i przywrócenie mu równowagi, bieżące monitorowanie stanu psychofizycznego pacjenta.

Bardzo duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu odtrucia po narkotykach mają warunki, w jakich się on odbywa. Właśnie dlatego pacjenci naszego ośrodka detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 podczas detoksu narkotykowego mają do dyspozycji komfortowe pokoje, w których mogą liczyć na spokój, ciszę oraz pełną dyskrecję, a także pomoc wykwalifikowanego personelu, który monitoruje stan ich powrotu do zdrowia przez całą dobę.

Pełna gwarancja anonimowości i dyskrecji świadczeń detoksu po alkoholu

Będąc pacjentem Ośrodka Detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 nie będziesz figurował w żadnej bazie danych osób używających, nadużywających i uzależnionych od narkotyków, gwarantujemy Tobie całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji. Gdyż dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający Tobie poczucie bezpieczeństwa. Możesz również liczyć na to iż udzielimy na Twoje wyraźne życzenie wsparcia dla Twoich najbliższych.

Detoks Warszawa

Skorzystaj ze wsparcia ośrodka!

Zapewniamy bezpieczeństwo procedury medycznej i całodobową opiekę lekarską.
Gwarantujemy 100% anonimowości! Na życzenie możliwy jest transport Pacjenta
komfortowym samochodem.

NZOZ Ośrodek Detoksykacji 24h/7

Detoks Warszawa

Przebieg detoksu organizmu dostosowujemy w sposób indywidualny. Pierwszym etapem detoksu organizmu - odtrucia warszawa, jest dokładne badanie Pacjenta w chwili jego przyjęcia do naszej placówki. W NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 przeprowadzamy szereg badań, aby uzyskać informację odnośnie ogólnego stanu zdrowia, stanu narządów wewnętrznych oraz ilości, rodzaju substancji odurzającej i czasu jej zażywana przez Pacjenta. Lekarz na podstawie szczegółowych badań dobiera indywidualny sposób i czas przeprowadzania odtrucia organizmu. Między innymi dzięki takiej procedurze, gwarantujemy naszym Pacjentom w pełni bezpieczne świadczenia medyczne detoksu organizmu!

 • Detoks Alkoholowy

  Jeśli Twój bliski – pije nałogowo lub ciągami, z czasem może doprowadzić do tak dalece zaawansowanego zatrucia organizmu alkoholem, na tyle poważnego że udzielenie mu pomocy w warunkach domowych stanie się niemożliwe...

  + odtrucia po alkoholu

 • Detoks Narkotykowy

  Zabieg detoksykacji organizmu zatrutego substancjami toksycznymi jakimi są narkotyki przeprowadzamy pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniarską. Podczas detoksu każdy Pacjent jest badany, zarówno pod kątem stopnia zatrucia organizmu toksynami jak i występowania chorób współistniejących...

  + Detoks po narkotykach

 • Detoks Polekowy

  Przeprowadzamy bezpieczny detoks lekowy. Proces odtrucia po lekach - detoks polekowy, po długotrwałym zażywaniu leków w postaci środków przeciw bólowych, nasennych czy psychotropowych, realizujemy w naszym ośrodku detoksykacji NZOZ Detoks Warszawa. Przy wsparciu naszych lekarzy specjalistów, pacjent dojdzie do równowagi psychiczno - fizycznej...

  + Detoks po lekach

 • Detoks po dopalaczach

  Wykonujemy bezpieczną i skuteczną procedurę meduczną jaką są odtrucia po zażyciu dopalaczy. Zabieg detoksykacji organizmu zatrutego dopalaczami przeprowadzamy pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniars

  + Odtrucia dopalacze

  kontakt 24h/7